Firemní a společenské akce Corporate and others events

  Část přízemí, a celé první patro zámeckých prostor, nabízí sály, salonky a prostornou terasu pro pořádání soukromých akcí od koktejlů, konferencí, divadelních představení, koncertů, školení, přes společenské akce s bohatým programem či plesy. Využít lze rovněž přilehlý venkovní amfiteátr, zámecký park a zámecké nádvoří.

  Celková kapacita při využití všech zámeckých sálů je až 350 osob.

  K dispozici je audiovizuální vybavení (dataprojektor, plátno, ozvučení), podle požadavků je možné zajistit i nadstandardní audiovizuální vybavení prostor. Wi-Fi je v celém objektu zdarma.

  Nabízíme kompletní organizaci akce od cateringového zajištění (coffee breaky, rauty, koktejly, apod.) až po zajištění programu (moderátor, hudební produkce, DJ, doprava, tiskoviny, apod.).

  Part of the ground floor, and the entire first floor of the castle premises, offers halls, lounges and a spacious terrace for organizing private events from cocktails, conferences, theater performances, concerts, training, to social events with a rich program or balls. You can also use the adjacent outdoor amphitheater, castle park and castle courtyard.

  The total capacity when all castle halls are used is up to 350 people.

  Audio-visual equipment is available (data projector, screen, sound system), according to requirements, it is also possible to provide above-standard audiovisual equipment for the premises. Wi-Fi is free throughout the property.

  We offer complete organization of the event, from catering (coffee breaks, banquets, cocktails, etc.) to arranging the program (moderator, music production, DJ, transport, printed materials, etc.).