Zámecké sály The Castle halls

  Přízemí Hotelu Zámek Velká Bystřice                                           Ground floor of the Hotel Zámek Velká Bystřice

  Salonek I.                              Lounge I.
  Kapacita osob Divadelní uspořádání

  Theater arrangement

   

  až 50 míst

  up to 50 seats

   

  Školní uspořádání

  School arrangement

   

  až 40 míst

  up to 40 seats

   

  Svatební tabule

  Weding table

   

  až 25 míst

  up to 25 seats

   

  Výměra prostor Plocha

  Area

  106 m2
  • umístění v přízemí, sousedící s restaurací
  • možnost zatemnění

   

  • location on the ground floor, adjacent to the restaurant
  • blackout option

  Sály v prvním patře                       Halls on the first floor

  Vrátit se do přízemí >>

  Jedinečné a variabilní prostory v celém prvním patře zámku. Sály mají zrestaurovanou původní parketovou podlahu a jsou vkusně a stylově zařízeny.

  Unique and variable spaces throughout the first floor of the castle. The halls have a restored original parquet floor and are tastefully and stylishly furnished.

  Plánek prostor v prvním patře                                 Plan of the first floor

   

  plan-zamecke-saly-hotel-zamek-vb

  Foyer
  Výměra prostor Plocha

  Area

  92 m2
  • vstupní prostor do prvního patra, přístupný po širokém schodišti nebo výtahem
  • k dispozici je obslužný bar
  • prostor vhodný pro prezenci, welcome drink či pro umístění rautových stolů

   

  • entrance area to the first floor, accessible by a wide staircase or elevator
  • a service bar is available
  • space suitable for presence, welcome drink or for the placement of banquet tables
  Společenský sál                  Great Hall
  Kapacita osob Svatební tabule

  Wedding table

   

  až 120 míst

  up to 120 seats

   

  Divadelní uspořádání

  Theater arrangement

   

  až 200 míst

  up to 200 seats

   

  Školní uspořádání

  School arrangement

   

  až 100 míst

  up to 100 seats

   

  Výměra prostor Plocha

  Area

  188 m2 
  • největší sál
  • světlý sál díky sousedící rozlehlé terase
  • sál je propojen s obřadní síní, foyer, divadelním sálem a terasou
  • sál vhodný pro konference, slavnostní obědy, večeře, plesy apod.
  • the biggest hall
  • bright hall thanks to the adjoining spacious terrace
  • the hall is connected to the ceremonial hall, foyer, theater hall and terrace
  • hall suitable for conferences, festive lunches, dinners, balls, etc.
  Divadelní sál                           Theatre Hall
  Kapacita osob Svatební tabule

  Wedding table

   

  až 100 míst

  up to 100 seats

   

  Divadelní uspořádání

  Theater arrangement

   

  až 150 míst

  up to 150 seats

   

  Školní uspořádání

  School arrangement

   

  až 60 míst 

  up to 60 seats

   

  Výměra prostor Plocha

  Area

  175 m2 + jeviště 77 m2

  175 m2 + stage 77 m2

  • klasický divadelní sál s pódiem a zázemím pro účinkující
  • vstup je možný ze společenského sálu, malého sálu a rovněž je částečně napojen na terasu
  • možnost zatemnění

   

  • a classic theater hall with a stage and facilities for performers
  • entrance is possible from the Great hall,  small hall and is also partially connected to the terrace
  • blackout option
  Zámecká terasa                  The terrace
  Výměra prostor Plocha

  Area

  154 m2
  • unikátní prostor s rozlohou 154 m2
  • terasa je plně propojena se společenským sálem a částečně se sálem divadelním

   

  • unique space with an area of 154 m2
  • the terrace is fully connected to the Great hall and partly to the Theater hall
  Malý sál                     Small hall
  Výměra prostor Plocha

  Area

  99 m2 
  • vstup možný z foyer nebo z divadelního sálu
  • velice často využívaný k umístění rautu či coffee breaku nebo pro uzavřená jednání

   

  • entrance possible from the foyer or from the theater hall
  • very often used to host banquets or coffee breaks or for private meetings

  Vrátit se do přízemí >>
  Vrátit se do prvního patra >>