Svatební hostina Wedding reception

  Svatební hostinu lze uspořádat v sálech prvního patra zámku – v Divadelním sále, Společenském sále nebo v Malém sále, v případě komornějších svateb je k dispozici Salonek v přízemí Zámku nebo lze využít i prostor restaurace.

  The wedding reception can be held in the halls of the first floor of the castle – in the Theater Hall, the Social Hall or the Small Hall, in the case of more intimate weddings, the Lounge on the ground floor of the Castle is available or the restaurant space can also be used.

  Společenský sál                 The large Social Hall

  • největší sál na zámku s kapacitou až 120 míst při uspořádání ve tvaru svatební tabule
  • vzdušný sál s denním světlem a to díky propojení s prostornou zámeckou terasou

   

  • the largest hall in the castle with a capacity of up to 120 seats when arranged in the shape of a wedding board
  • an airy hall with daylight thanks to the connection with the spacious castle terrace

  Zámecká terasa                The Castle terrace

  • plocha 154 m2
  • propojená se sálem společenským
  • často využívaný prostor k umístění části rautu během odpoledního svatebního programu (grilování apod.)

   

  • area 154 m2
  • connected to the social hall
  • frequently used space to place part of the banquet during the afternoon wedding program (barbecue, etc.)

  Malý sál                       The Small hall

  • Malý sál je velice často využívaný pro malé svatby do 46 osob
  • The Small hall is often used for small weddings of up to 46 people

  Divadelní sál                          The Theatre Hall

  • druhý největší sál v zámeckých prostorách
  • sál s kapacitou 100 míst při uspořádání ve tvaru svatební tabule
  • v čele sálu je pódium se zázemím pro účinkující

   

  • the second largest hall in the castle premises
  • hall with a capacity of 100 seats arranged in the shape of a wedding board
  • at the head of the hall is a stage with facilities for performers

  Salonek I                                 Lounge I

  • umístěný v přízemí zámku
  • kapacita při uspořádání svatební tabule je 25 (max. 30) míst

   

  • the lounge is located on the ground floor of the castle
  • the capacity for arranging a wedding table is 25 (max. 30)  places

  Podívejte se na plánek zámeckých prostor                                Look at the map of the castle premises

  Plánek zámeckých sálů - první patro - Hotel Zámek Velká Bystřice

  Inspirujte se              Inspire yourself