Rezervace ubytování Accomodation reservation

  Termín rezervace

  Od
  Do

  Typ ubytování

  Jednolůžkový pokojDvoulůžkový pokojTřílůžkový pokojApartmán

  Počet osob
  Dospělí a děti od 11 let
  Děti od 4 do 10 let včetně
  Děti do 3 let včetně
  Kontaktní údaje

  Rezervaci Vám recepce Hotelu Zámek potvrdí nejpozději do 24 hodin od jejího odeslání.

  The reception of Hotel Zámek will confirm your reservation within 24 hours of sending it at the latest.

  Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  The accommodated guest has the right to submit a proposal for an out-of-court settlement of such a dispute to the designated entity for the out-of-court settlement of consumer disputes, which is:

  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
  adr@coi.cz | Web ADR ČOI

  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

  The Czech Trade Inspection is a supervisory authority supervising consumer protection, proceeding in accordance with Act No. 64/1986 Coll., on the Czech Trade Inspection, as amended, and other legal regulations. The website of the Czech Trade Inspection is www.coi.cz.