Obnovení manželského slibu The Renewal of marriage vows

  Obnovení manželského slibu je stále více populární. Jedná se o symbolický svatební obřad, kterým si manželé po letech potvrzují svůj manželský slib.

  Manželé obnovením manželského slibu vyjadřují svou stále trvající lásku a soudržnost manželského svazku. Obnovení manželského slibu často slouží jako forma oslavy některého významného výročí svatby. Nezáleží na tom, po kolika letech od vaší svatby.

  S žádostí o obnovení manželského slibu se na nás často obrací také manželé, jež měli svou svatbu bez účasti rodiny a po letech se rozhodli, že by jim tuto sváteční příležitost rádi dopřáli dodatečně.

  Obnovení manželského slibu vytvoříme přesně podle vašich přání a představ, stejně jako v případě svatby.

   

  The Renewal of marriage vows is becoming more and more popular. It is a symbolic wedding ceremony by which the couple confirms their marriage vows years later.

  By renewing their marriage vows, the spouses express their continuing love and the cohesion of the marriage bond. The renewal of marriage vows often serves as a form of celebration of a significant wedding anniversary. It doesn’t matter how many years since your wedding.

  We are also often contacted by couples who had their wedding without family participation and who decided years later that they would like to treat them to this festive occasion additionally.

  We will create a renewal of marriage vows exactly according to your wishes and ideas, just like in the case of a wedding.

  Obnova manželského slibu | Hotel Zámek