Svatební obřad

  Hotel Zámek Velká Bystřice nabízí hned několik možností, kde uspořádat svatební obřad. Je možné využít klasickou obřadní síň, jeden ze zámeckých sálů, prostor zámeckého parku či venkovní amfiteátr.

  Hotel Zámek Velká Bystřice offers several options for organizing a wedding ceremony. It is possible to use the classic ceremonial hall, one of the castle halls, the castle park or the outdoor amphitheater.

   

  Obřadní síň              Ceremony hall

  Tradiční obřadní síň s 26 místy k sezení a s celkovou kapacitou až 70 míst . Součástí klimatizované obřadní síně je i foyer s toaletou. V obřadní síni jsou elektrické varhany, popřípadě je možné zajistit jiný hudební doprovod k obřadu.

  Traditional ceremonial hall with 26 seats and a total capacity of up to 70 seats. The air-conditioned ceremony hall also includes a foyer with a toilet. There is an electric organ in the ceremony hall, if necessary, it is possible to provide other musical accompaniment to the ceremony.

  Zámecké sály            Castle halls

  Pro větší svatební obřady je možné využít sál společenský nebo sál divadelní, popř. zámeckou terasu.

  For larger wedding ceremonies, it is possible to use the Great  hall or theater hall, or castle terrace.

  Zámecký park, venkovní amfiteátr                 The Castle park, outdoor amphitheater

  Přilehlý zámecký park je ideálním místem pro romantický svatební obřad pod širým nebem. Využít je možné rovněž venkovní amfiteátr. Svatební obřad pod širým nebem nelimituje počtem hostů a působí velice romanticky.

  The adjacent castle park is the ideal place for a romantic wedding ceremony in the open air. It is also possible to use the outdoor amphitheater. The wedding ceremony under the open sky does not limit the number of guests and looks very romantic.