Hotelový kalendář Hotel calendar

  Hotelové prázdniny

  od 23.12.2022 do 1.1.2023 jsou hotel i hotelová restaurace uzavřeny.

  Hotel holidays

  from 23/12/2022 to 1/1/2023 the hotel and the hotel restaurant are closed.

   

  Provozní doba stánku

  Stánek Hotelu Zámek u kluziště na náměstí je otevřen denně od 15:00 do 18:30 hodin

  The small stand opening hours

  The small snack stand of the Hotel Zámek by the ice ring on the Castle square is open daily from 3:00 p.m. to 6:30 p.m.